Невролингвистично програмиране
Семейство

Невролингвистично програмиране – какво представлява?

Mamcheta
7 юли 2023г.

Невролингвистично програмиране е начин за промяна на нечии мисли и поведение, за да се окаже помощ за постигане на желаните резултати за подложения на този метод човек.

Популярността на невролингвистичното програмиране или НЛП нараства значително още с появата на този псевдонаучен подход през 70-те години.

Употребата на невролингвистично програмиране включва лечение на фобии и тревожни разстройства и подобряване на представянето на работното място или личното щастие.

Тази статия ние от "Mamcheta.bg" ще изследва теорията зад невролингвистично програмиране и какви доказателства има в подкрепа на практиката. Ще се постараем да отговорим на основния ви въпрос – ефективен ли е методът на невролингвистично програмиране и кои хора могат да видят ползи от прилагането му. 

Невролингвистично програмиране – какво представлява?

Невролингвистично програмиране използва възприятия, поведенчески и комуникационни техники, за да улесни хората да променят своите мисли и действия. НЛП разчита на езикова обработка, но не трябва да се бърка с естествена езикова обработка.

Концепцията за невролингвистично програмиране е разработено от Ричард Бандлър и Джон Гриндер, които вярват, че е възможно да се идентифицират моделите на мислене и поведение на успешни хора и да се преподават на другите.

Въпреки липсата на емпирични доказателства в подкрепа на това, Бандлър и Гриндер публикуват две книги със заглавия „Структурата на магията“ I и II, и НЛП започва да се развива все повече и печели интереса на все по-голям брой хора..

Популярността му отчасти се дължи на неговата гъвкавост при справянето с много различни проблеми, пред които са изправени хората.

Как работи?

Различните интерпретации на невролингвистичното програмиране правят концепцията сравнително трудна за дефиниране. Тя се основава на идеята, че хората оперират с вътрешни „карти“ на света, които научават чрез сетивни преживявания. НЛП се опитва да открие и промени несъзнателните пристрастия или ограничения на картата на света на индивида.

НЛП не е хипнотерапия. Вместо това, този метод действа чрез съзнателното използване на езика, за да доведе до промени в нечии мисли и поведение. Например, централна характеристика на НЛП е идеята, че човек е предубеден към една сензорна система, известна като предпочитана репрезентативна система.

Терапевтите могат да открият това предпочитание чрез езика. Фрази като „Виждам гледната ти точка“ могат да сигнализират за визуална репрезентативна система. Или „Чувам мнението ти“ може да сигнализира за слухова репрезентативна система.

Един НЛП практик ще идентифицира предпочитаната репрезентативна система на дадено лице и ще базира своята терапевтична рамка около нея. Рамката може да включва изграждане на връзка, събиране на информация и поставяне на цели с тях.

Невролингвистично програмиране – техники

Невролингвистичното програмиране е широко поле на практика. Като такова, практикуващите използват много различни техники на невролингвистично програмиране, които могат да включват:

 • Закотвяне - Превръщане на сетивните преживявания в тригери за определени емоционални състояния.
 • Рапорт - Практикуващият се настройва към човека, като съпоставя физическото му поведение, за да подобри комуникацията и реакцията чрез емпатия.
 • Модел на замах - Промяна на модели на поведение или мисъл, за да се стигне до желан вместо до нежелан резултат.
 • Визуална/кинестетична дисоциация (VKD) - Опит за премахване на негативните мисли и чувства, свързани с минало събитие.
 • Ефективно ли е?

  Определянето на ефективността на НЛП е предизвикателство поради няколко причини. На първо място, НЛП не е подложено на същия стандарт на научна строгост като по-утвърдените терапии, като когнитивно-поведенческата терапия например. Липсата на официално регулиране и търговската стойност на НЛП означава, че твърденията за неговата ефективност могат да бъдат анекдотични.

  Освен това научните изследвания върху НЛП дават смесени резултати. Някои проучвания са открили ползи, свързани с НЛП. Например, проучване, публикувано в списанието Counseling and Psychotherapy Research, установява, че пациентите с психотерапия са подобрили психологическите си симптоми и качеството на живот след НЛП в сравнение с контролна група.

  Снимка за внимание
  Преглед, публикуван в The British Journal of General Practice на 10 налични проучвания върху НЛП, е по-малко обещаващ и позитивен.

  Той прави заключението, че има малко доказателства за ефективността на НЛП при лечение на състояния, свързани с менталното здраве, включително тревожни разстройства, управление на теглото и злоупотреба с вещества.

  Това се дължи на ограниченото количество и качество на наличните научни изследвания, а не на доказателства, които показват, че НЛП не работи.

  През 2014 г. доклад на Канадската агенция за лекарства и технологии в здравеопазването не открива клинични доказателства за ефективността на НЛП при лечението на посттравматично стресово разстройство и депресия. Въпреки това, допълнителен преглед на изследването, публикуван през 2015 г., установява, че НЛП терапията има положително въздействие върху хора със социални или психологически проблеми.

  Теоретичната основа за НЛП също привлече критики за липсата на подкрепа, основана на доказателства. Статия, публикувана през 2009 г. коментира, че след три десетилетия теориите зад НЛП все още не са достоверни и доказателствата за неговата ефективност са само анекдотични.

  И така, въпреки че са минали повече от четири десетилетия от възникването му, нито ефективността на НЛП, нито валидността на теориите са ясно демонстрирани от солидни изследвания.

  Също така заслужава да се отбележи, че изследванията са проведени главно в терапевтични условия, с малко проучвания за ефективността на НЛП в търговски среди. Проучването на това колко добре работи НЛП има и няколко практически проблема, добавяйки към липсата на яснота около темата.

  Например, трудно е директно да се сравняват проучвания, предвид набора от различни методи, техники и резултати.

  Невролингвистично програмиране и метапрограми

  Невролингвистичното програмиране се основава на идеята, че човешкото поведение се състои почти изцяло от навици и модели на поведение. Всеки може да седне на шофьорското място в мозъка си, след като разбере как тези навици и модели влияят на поведението му. Диапазонът от теми, обхванати от НЛП, е огромен и подробен.

  Твърде обширен, за да бъдат обсъдени изцяло всички в една статия. Една от по-интригуващите е за навиците, свързани с това какво ни мотивира и води до решенията, които взимаме. Те се наричат ​​метапрограми.

  Метапрограмите са нашите умствени процеси, които управляват, ръководят и определят различни други умствени процеси. Името е заимствано от терминологията на компютърните науки и прави препратка към начините, по които програмите функционират на компютъра.

  Казано просто, „мета“ означава нещо, което е на по-високо ниво, докато „програмите“ са това, което инструктира нещо да работи на компютъра. Следователно метапрограмите са основните „програми“, нашите вградени навици, които насочват други „програми“ в компютъра, който е нашият ум. Има множество метапрограми, присъщи на НЛП.

  Невролингвистичното програмиране набира много популярност през годините. Тази популярност може да се дължи на факта, че практикуващите го могат да го използват в много различни области и контексти.

  Въпреки това широките идеи, върху които е изградено НЛП, и липсата на официален орган, който да наблюдава използването му, означават, че методите и качеството на практиката могат да варират значително. 


  Още за Невролингвистично програмиране на Mahan life school.

  Коментари

  Споделяне
  Иконка за популярни статии

  Най-нови

  Последвай ни

  Instagram лого

  mam

  ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

  Благодарим Ви, че сте част от общността на мамчетата!